Flyveklub

Medlemskab af Fyns Flyveklub – Motorflyveafdelingen


Kontingentet er 650,00 kr. ½-årligt.
Det dækker medlemskab af DMU og abonnement på KDA’s medlemsblad FLYV, der udkommer hver måned.

Så hvis du har lyst til at blive medlem, så kontakt klubbens kasserer.

Kasser:

Steen Jepp Emming  steen.jep.emming@gmail.com

Formand:

Jesper Larsen   jkl@luftfotodanmark.dk

Vores klubhus